Kontakt do stowarzyszenia

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie „Empatia” zarejestrowane zostało 25 maja 2004 roku. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Trzcianka, ul. 27 Stycznia 41.

Stowarzyszenie od 1 stycznia 2008 roku prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gębicach, które działają w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej poprzez stworzenie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. W Warsztatach uczestniczy 40 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.

Nasze Stowarzyszenie jest jednym z członków założycieli Spółdzielni Socjalnej „Równe szanse” z siedzibą w Gajewie, która powstała w ramach realizacji projektu „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ” realizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu oraz firmą Konimpex. Powstanie Spółdzielni jest szansą na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.

Spośród wielu celów działania naszej organizacji, określonych w Statucie Stowarzyszenia najbardziej widocznym jest wspieranie osób przewlekle psychicznie chorych oraz niepełnosprawnych intelektualnie. W szczególności Stowarzyszenie stara się zapewnić wszechstronną opiekę medyczną, psychologiczną, duchową, socjalną jak i rehabilitacyjną zarówno chorych jak i ich rodzin. Wspiera technicznie, szkoleniowo, informacyjnie Domy Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz inne placówki opiekuńcze, rehabilitacyjne. Uzupełnieniem podstawowych działań realizowanych na rzecz osób psychicznie chorych i niepełnosprawnych jest organizacja licznych imprez integracyjnych, sportowych i kulturalnych, festynów, spotkań.

Realizowane przez Stowarzyszenie projekty i przedsięwzięcia wspomagają integrację podopiecznych Stowarzyszenia ze społecznością lokalną i korzystnie wpływają na postrzeganie osób psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie przez społeczeństwo.

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie „EMPATIA”

   
Adres ul. 27 Stycznia 41,
64-980 Trzcianka
Telefon 48 67 216 23 66 wew. 306
email empatia.trzcianka@opoczta.pl
NIP 63-197-82-62
REGON 72139663
KRS 0000208358

Bank Spółdzielczy w Czarnkowie 82 8951 0009 5500 5470 2000 0010

 

Zarząd:

Prezes Zarządu – Iwona Malewicz

Skarbnik – Elżbieta Radziuk

Sekretarz – Beata Pagórek

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Katarzyna Matuszczak

Członek – Jolanta Grzelak

Członek – Piotr Starosta